Noored puud projekti jätk – toimus puude istutamise päev Harju-Ristil 7. juunil 2023

Paljasmaad haljasmaaks

Täna sai idee teostatud! Muuta maailm rohelisemaks ja ökoloogiliselt jätkusuutlikumaks on olnud meie mõtetes pidevalt. Noored puud- kogukonna heaks projekt algas ökoloogia loengu, puude istutamise töötoaga, jätkus teavituse ja annetuste kogumisega ning Annetustalgutel osalemisega kampaania nimeks “Paljasmaad haljasmaaks”.

Suur pilt – üks ökosüsteem

Tihti peale me ei mõtle tervikut silmas pidades ja toimetame oma igapäeva elus uisa päisa tormates. Kliima soojenemine ja maailma rahvastiku kasv toob kaasa loodusliku mitmekesisuse kahanemise ja elupaikade hävimise, samuti paljude inimeste elukeskkonna halvenemise. Mida saab, aga iga inimene ise ära teha, et tema kodukant oleks väiksema ökoloogilise jalajäljega? Esiteks, pole vaja niita metsikult suuri murulappe, sest suurte murulappide ülalpidamine on võimalik ainult tänu muruniidukitele, mis lisaks tüütule mürareostusele inimeste kodude lähedal, paiskab õhku CO2 ja purustab elusalt kõik putukad ja mutukad, kes ette jäävad ning neljandaks tambib kokku ka väärtuslikku mulda, mille paksus hakkab aasta aastalt kahanema. Kuumal suvepäeval muutub muld elutuks kuivaks ja on tuuleerosiooni tekkeks valmis. Madal muru ei paku erinevaid mitmekesiseid elupaiku ei rohutirtsudele, siilidele, ega liblikatele, taimede mitmekesisusest rääkimata.

Sai loodud väikene elupaik

Seega, kui vaatame oma tegevusi läbi ökosüsteemi prisma, siis muruniitmine suurtel aladel on keskkonnavaenulik tegevus, lisaks kulub sellele raha. Seetõttu võiks planeerida haljastust ümber looduslikumaks ja praktilisemaks. Kasutades loodusressursse säästlikult ja nii, et need tooks rohkem ikka kasu loodusele, kui kahju. Mullatekkeks on vajalik niiskus ja puude vari seda just pakubki. Lisaks pakuvad puud pesategemise võimalusi lindudele. Viljapuud ja okaspuud on ka heaks toiduallikaks lindudele, nii marjad, kui käbiseemned ja putukad, sest putukate elupaigana rikastab see kindlasti lindude toidulauda. Selle tagajärjel soodustame uute elupaikade tekkimist, see kõik moodustab ühe väikese ökosüsteemi. Sellega saamegi looduslikule ökosüsteemile ulatada käe ja suurt lindude arvukuse vähenemist pisutki ehk leevendada. Saades vastutasuks mõnusama kliima, ilusama haljastuse, kevadised õied, linnulaulu ja kui veab siis sügisel mureleid.

Kogukonnas elavad õpilased said aga õppetunni, et vahel piisab vaid kolmest tunnist, et ise oma kodukohta pöördumatult muuta paremaks paigaks. Soovime puudele jaksu kasvamisel ja loodame, et kuused toovad rõõmu jõuluajal ja aastate pärast saavad suvel puude varjus mõnusasti mängida tänaste istutajate lapsedki.

Harju-Risti puude istutamise päev sai teoks tänu annetajatele, nõustajatele, Risti koolile ja Lääne-Harju koostöö kogu meetmele “Puhume purjesse” , millest saadud projektitoetuse raha annetas MTÜ Keila Ringmajandus puude istikute ja mulla soetamiseks.

Täname väga Harju-Risti kooli 7. ja 8. klassi õpilasi, klassijuhatajaid Kailit ja Jaanat, Aget ja Kristot ning Madist ja kõiki annetajaid koostöös osalemast.

Inimesed istutavad puid