Koostöös Risti Kooli ja Lääne-Harju koostöökogu ja Lääne-Harju vallavalitusega oleme läbi viimas projekti, mille tulemusel Harju-Risti saab rohelisemaks ja loodussõbralikumaks paigaks, kokku tulevad kogukonna inimesed ja õpilased, et istutada puid keskuse tühjadele muruplatsidele. Seeläbi tõstame looduslikku mitmekesisust ja teadvustame loodushoiu tähtsust ja anname panuse keskkonnakahjuliku tegevuse – suuremahulise muruniitmise vähendamiseks.

Projekti raames toimub koolitus, mis koosneb loengust Risti Kooli sügislaadal ökoloogiast ja looduse mitmekesisusest ning tulevikus on oodata Lääne-Harju valla avaliku ruumi spetsialisti Madis Vaikmaa arutelu-töötuba avaliku ruumi planeerimisest Harju-Ristil, kus pannakse paika, milliseid puid kevadel istutama hakkame ja kevadel toimub suur istutamise sündmus, kuhu on oodatud kõik kogukonnaga seotud inimesed.

Projektile pani õla alla Lääne-Harju koostöökogu meetme Puhume Purjesse raames.

Puude istikute hankimiseks saab teha oma panuse iga üks, kes soovib kevadel osa võtta istutamistalgutest, kui ka need, kes ise kohale ei jõua.

Saaja: MTÜ Keila Ringmajandus
konto: EE797700771006007116
Selgitus: Noored Puud annetus